Badania diagnostyczne

LIPIDOGRAM

Opis badania:
Lipidogram – ilościowa ocena frakcji cholesterolu i trójglicerydów, przydatna w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych.

Znaczenie kliniczne:
Lipidogram ? profil lipidowy organizmu ? odzwierciedla stan gospodarki lipidowej organizmu, w tym przebieg metabolizmu lipoprotein i cholesterolu. Badanie obejmuje pomiar: całkowitego cholesterolu (CHOL), frakcji lipoprotein HDL (ang. High-density lipoprotein ? lipoproteina o wysokiej gęstości), LDL (ang. Low-density lipoprotein? lipoproteiny o niskiej gęstości) oraz stężenie trójglicerydów. Poza istniejącymi wskazaniami lipidogram oznacza się podczas badań kontrolnych. Lipidogram jest badaniem przesiewowym, wykonywanym w celu oceny ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu i miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych itd.
Wszystkie parametry lipidogramu są pojedynczo uważne za czynniki ryzyka miażdżycy i chorób pochodnych. Okresowo badanie powinny wykonywać osoby, z wysokim poziomem cholesterolu całkowitego i współistniejącymi czynnikami ryzyka miażdżycy, jak: palenie, nadciśnienie czy obciążenie rodzinnie.

Zobacz także: Cholesterol całkowity, Cholesterol HDL, Cholesterol LDL, Trójglicerydy TG.

Opis szczegółowy poszczególnych parametrów jak i adresy punktów pobrań na terenie całej Polski znajduje się na stronie www.diag.pl

diagnos