Kwasy Omega i Zdrowie

Kwasy Omega i Zdrowie XXI wiek to czas postępu technologicznego, żywności produkowanej na masową skalę, która musi długi czas pozostawać świeża co powoduje że spożywamy duże ilości toksycznych substancji. Również codzienność obarczona jest niejednokrotnie pośpiechem, stresem a co za tym idzie złą dietą. Styl życia dużej części społeczeństwa charakteryzuje się nieprawidłowym sposobem żywienia oraz zbyt małą aktywnością fizyczną. Ogromny wpływ na nasze zdrowie mają również zakażenia jak i choroby które dziedziczymy.

Powyższe czynniki wpływają na nasz cały organizm, począwszy od zmian w funkcjonowaniu organizmu jako całości, przez poszczególne narządy skończywszy na jednostkach strukturalno-czynnościowych czyli komórkach. Nieustanne badania nad kwasami PUFA (tzn. kwasami omega) potwierdzają, że każdy człowiek może zadbać o cały swój organizm, stosując odpowiednią dietę wzbogaconą w olej rzepakowo-lniany.

Spośród wielonienasyconych kwasów tłuszczowych PUFA ważną grupę stanowią NNKT – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, do których zaliczamy: kwasy omega ? 6: kwas linolowy (LA ? Linoleic Acid, kwas oktadekadienowy, n-6), kwas arachidonowy (AA -Arachidonic Acid, eikozatetraenowy, n-6), kwas linolenowy (GLA), kwas dihomo-gama linolenowy (DGLA), kwasy omega ? 3: linolenowy (ALA ? Alpha Linolenic Acid, oktadekatrienowy, n-3) oraz związki należące do ich rodzin, np. eikozapentaenowy (EPA – Eicosapentaenoic Acid, n-3) i kwas dokozaheksaenowy (DHA – Docosahexaenoic Acid, n-3) . W zależności od położenia pierwszego podwójnego wiązania od strony grupy metylowej mówimy o kwasach szeregu n-3 (-3) lub n-6 (-6). Do przedstawicieli prezentowanej rodziny kwasu linolenowego należą m.in.: kwas eikozapentaenowy oraz kwas dokozaheksaenowy.

Kwasy tłuszczowe wielonienasycone, takie jak: kwas linolowy (LA) i ?-linolenowy (ALA) są syntetyzowane wyłącznie przez rośliny i muszą być dostarczane człowiekowi z pożywieniem. Źródłem kwasu linolowego są nasiona roślin oraz oleje m.in.: lniany, rzepakowy. Organizm człowieka nie jest zdolny do syntetyzowania wiązań podwójnych w położeniu n-6 i n-3 łańcucha węglowego, dlatego też wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 i omega-6 nie są wytwarzane de novo w ustroju ludzkim. ALA – kwas -linolenowy jest substratem do produkcji kwasu EPA i DHA.

Olej Global Fit jest źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które w naszych narządach życiowo-ważnych takich jak serce, naczynia krwionośne, mózg czy skóra poprawiają funkcjonowanie komórek, zapobiegają ich uszkodzeniu.

Dodatkowo prawidłowo zbilansowana, zróżnicowana oraz dostosowana do indywidualnych potrzeb dieta może przyczynić się do profilaktyki wielu chorób.

dr n med. Magdalena Macko

Piśmiennictwo:

Achremowicz K., Szary-Sworst K.: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005; 3 (44): 23-35. Kolanowski W.: Funkcje i przemiany metaboliczne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega ? 3 w organizmie człowieka. Bromat Chem. Toksykol. XLVI, 2013, 3, str. 267-278. Gawęcki J.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo naukowe PWN, 2010;

Warszaw Kolanowski W.: Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 – znaczenie zdrowotne w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2007; 3: 229-237.