Global Fit na Konferencji Naukowej

Marka Global Fit uczestniczyła Międzynarodowej Konferencji Naukowej – 27-28 października 2015 r. pt.: Ekologiczna żywność i dietetyka ? szanse, wyzwania i zagrożenia.
Podczas konferencji mieliśmy okazję zobaczyć pozytywne reakcje uczestników na nowo wprowadzany na rynek produkt. Zainteresowanie produktem było duże.
Konferencja pt.: Ekologiczna żywność i dietetyka ? szanse, wyzwania i zagrożenia,
miała na celu przedstawienie najnowszych światowych osiągnięć i trendów rozwojowych na rynku ekologicznej żywności i dietetyki.
Organizatorami konferencji była Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.
W konferencji uczestniczyło blisko 150 osób, byli to między innymi pracownicy naukowo ? dydaktyczni oraz studenci.

I sesja dotyczyła zagadnień związanych z żywieniem człowieka.

II sesja referatowa poruszała tematy związane z ekologią, ekologiczną żywnością i produktami prozdrowotnymi.

III sesja była z zakresu szeroko pojętej dietetyki.

12345